Перегляди: 634420
Сьогодні: 197
Партнери
NASU UzhNU ISP BITP
foto

ГОМОНАЙ Ганна Миколаївна – директор Інституту електронної фізики НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії НАН України ім. І. Пулюя.

У 1981 році закінчила фізичний факультет Ужгородського державного університетута отримала диплом з відзнакою зі спеціальності "фізика" і кваліфікацію "фізик. Викладач". У грудні 1981 року поступила в аспірантуру на кафедру квантової електроніки Ужгородського державного університету, після закінчення якої у квітні 1986 року була розподілена в Ужгородське відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР на посаду молодшого наукового співробітника. У грудні 1986 року в Ужгородському державному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності "фізична електроніка, у т.ч. квантова" на тему "Збудження, іонізація та діелектронна рекомбінація при зіткненнях електронів з іонамиталію". З листопада 1992 року працює в Інституту електронної фізики НАН України. У 1999 році їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У червні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності "фізична електроніка" на тему "Резонансні та автоіонізаційні явища у процесах зіткнень електронів з іонами металів".

Нагороджена Ювілейною медаллю "80 років НАН України" (1998 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації (2002 р., 2007 р.), Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (2012 р.).

Галузі наукових інтересів: атомна спектроскопія, експериментальна атомна фізика, фізика електрон-атомних та електрон-іонних зіткнень, резонансні та автоіонізаційні явища при зіткненнях електронів з атомами та іонами.

Має 100 друкованих праць та 1 патент України на винахід.

Copyright © 2019 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All rights reserved. Designed by Robert.