Перегляди: 113155
Сьогодні: 167
Партнери
NASU UzhNU ISP BITP
Інститут електронної фізики НАН України

Історія становлення.

Інститут електронної фізики НАН України – провідна наукова установа в Україні, в якій проводяться наукові дослідження з актуальних проблем фізики фотонних, електронних, іонних і атомних зіткнень, низькоенергетичної ядерної фізики, радіаційної і техногенно-екологічної безпеки, фізики лазерів на парах металів, оптичного приладобудування, фізико-хімічних основ і технології отримання, оброблення та застосування макроскопічних і мезоскопічних кристалів, плівок та склоподібних матеріалів.

Відкриттю академічного інституту передувало широке визнання науковою спільнотою України всесвітньо відомої наукової школи професора Івана Прохоровича Запісочного в галузі атомної фізики та фізичної електроніки, заснованої в Ужгородському державному (нині національному) університеті, вчені якої зробили значний внесок у розвиток фізичної науки на Закарпатті та створили передумови для подальшого розширення наукового потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень у галузі сучасної фізики в Україні, зокрема в її західному регіоні.

Інститут веде свою історію з 1981 року, коли на базі уже діючих окремих наукових відділів інститутів АН УРСР – відділу фотоядерних процесів Інституту фізики АН УРСР (1969 р.) та відділу теорії гадронів Інституту теоретичної фізики АН УРСР (1970 р.) – було створено Ужгородське відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР. Першим керівником відділення та заступником директора з наукової роботи Інституту ядерних досліджень АН УРСР став доктор фізико-математичних наук, професор І.П. Запісочний. У 1988 році керівником Ужгородського відділення і заступником директора з наукової роботи ІЯД АН УРСР на конкурсній основі було обрано завідувача відділу іонних процесів, доктора фізико-математичних наук, професора О.Б. Шпеника, який зумів сконцентрувати потенціал колективу відділення на успішне проведення наукових досліджень, а також продовження та завершення будівництва лабораторного корпусу майбутнього інституту.

21 вересня 1992 року стало не тільки днем народження першого академічного інституту, але й завершальним етапом звершення задумів фундаторів фізичної науки на Закарпатті, самовідданої праці вчених і всього колективу Ужгородського відділення ІЯД АН УРСР. Директором Інституту електронної фізики НАН України став Отто Бартоломійович Шпеник, академік НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України ім. І. Пулюя, дійсний член Угорської академії наук, почесний громадянин міста Ужгород.

У квітні 2017 року директором Інституту електронної фізики НАН України обрано Ганну Миколаївну Гомонай, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, лауреата премії НАН України ім. І. Пулюя.

Концепція розвитку ІЕФ НАН України на 2018-2022 роки

Статут Інституту електронної фізики Національної академії наук України

Copyright © 2019 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All rights reserved. Designed by Robert.